lørdag den 13. februar 2016

12. februar: DASAIM: for og imod

d. 12. februar giver DASAIMs formand Susanne Wammen udtryk for bekymring på DASAIMS hjemmeside: http://www.dasaim.dk/alle-nyheder/akutmedicin-som-speciale/

DASEM vil gerne gøre det klart at Bilag 3 er en liste med eksempler på procedurer som "emergency physicians" udfører i udlandet. Det skal ikke ses et ønske om, at akutlæger i Danmark skal udføre alle disse livreddende, invasive procedurer. Listen er vedlagt for at svare på et spørgsmål, som DASEM meget ofte får: hvad laver akutlæger i andre lande?

Meningen (med hele rapporten) er at vise, hvad der fagligt ligger til grund for akutmedicin. Netop fordi man endnu ikke kan dokumentere og demonstrere "rigtig" akutmedicin i Danmark, ønsker vi at vise eksempler fra udlandet og i øvrigt præsentere den foreliggende evidens. Den samlede rapport skulle gerne vise, at der er et solidt grundlag for uddannelse og udvikling inden for akutmedicin - men også at der er et behov for et fagligt løft, hvis modtagelse af alle akutte patienter skal forbedres.

Når/hvis et speciale bliver en realitet, skal vi selvfølgelig have defineret målbeskrivelser m.m. Vi er selv langt i dette arbejde, men som det fremgår af kapitel 7 ønsker vi at de øvrige specialer også bliver involveret - netop så vi undgår misforståelser. Det naturlige udgangspunkt må stadig være fagområdet, som allerede er er "forhandlet" på plads og nogenlunde etableret.

Der er en del procedurer i de udenlandske lister, som det er svært at forestille sig som relevante i en dansk kontekst (lateral canthothomi, anlæggelse af temporær pacemaker/lang ledning m.m.). Men lige som i fx kardiologernes målbeskrivelse kan der måske være mening i opdele procedurer i, hvad man skal mestre, hvad man skal kunne udføre under supervision og hvad man bare skal have kendskab til. 

Vi ønsker ikke at debatten om et speciale skal drukne i diskussion om direkte fiberlaryngoskopi og hvor hyppigt nødthoracotomi skal foretages i skadestuen. 

Det ikke disse områder, der trænger til et løft.

Deltag i debatten her, eller skriv til formanden for DASEM på kontakt@akutmedicin.org

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Skriv gerne navn, speciale og evt afdeling/region