torsdag den 3. marts 2016

LVS møde


2. marts havde LVS (Lægevidenskabelige Selskaber) inviteret DASEM og de specialebærende selskaber til debat vedrørende akutmedicinsk speciale:
Der var mange specialer til stede – kirurgi, ortopædkirurgi, medicin, pædiatri, anæstesi, almen medicin m.fl. Der er ikke nogen konklusion efter dette møde – LVS udsender spørgeskema til specialeselskaberne til besvarelse inden 1. april og emnet vil herefter blive debatteret på LVS's bestyrelsesmøde den 6. april.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Skriv gerne navn, speciale og evt afdeling/region