torsdag den 10. marts 2016

Akutlægens opgaver, grænser og procedurelisten (Bilag 3)

Siden udgivelsen af rapporten "det faglige grundlag for et lægeligt speciale i akutmedicin i Danmark" har der været mange spørgsmål fra kollegaer fra de specialer med snitfalder til akutmedicin og akutafdelingerne.

I følgende indlæg forsøger DASEMs bestyrelse og projektgruppen at komme nogle af myterne og misforståelserne til livs vedr. den procedureliste som er vedlagt rapporten som Bilag 3.

Bilag 3 er udelukkende en gengivelse af det europæiske, engelske og australske curriculum for akutlæger, er er således IKKE DASEMs bud på en procedureliste for danske akutlæger. Listen besvarer dog et spørgsmål, som DASEM ofte får: "Hvad laver akutlæger andre steder i europa?"

Næstformand Christian Skjærbæk skriver 19/2 i Dagens Medicin "Her er akutlægens opgaver".
http://www.dagensmedicin.dk/opinion/debat/her-er-akutlagens-opgaver
 


Dan Brun Petersen supplerer: "DASEMs anbefaling er, at når det bliver besluttet, om vi skal have et speciale i akutmedicin i Danmark, så skal der laves en målbeskrivelse. Denne målbeskrivelse anbefaler selskabet tager udgangspunkt i den beskrivelse af ”Fagområdet Akutmedicin”, som er vedtaget af LVS "
Han fortsætter "Procedurelisten (red. Bilag 3), som er vedlagt bagest i rapporten har skabt meget postyr, men er blot en opgørelse over, hvilke procedurer akutmedicinere i forskellige lande udfører. Nogle rutinemæssigt, andre undtagelsesvist. Der er altså tale om eksempler"
Dan Brun Petersen påpeger, at de opgaver der bliver diskuteret handler om ca. 1 pct. af patienterne i akutmodtagelserne.

Rapporten er IKKE en krigserklæring til de andre specialer. Tværtimod beskriver rapporen mange steder, hvordan behandlingen skal foregå i samarbejde med de øvrige specialer og at akutmedicin kun er en ud af flere løsninger på udfordringerne på akutområdet.

Ledende overlæge i Fælles AKUT afdelingen i Aarhus Ole Mølgaard skriver her om grænserne for en akutlæge i Danmark, og DASEM er meget enig med Ole Mølgaard


 http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/akuthospitalet/aktuelt/nyheder-2016/granser-for-en-akutspecialist/


1 kommentar:

  1. Kære kollegaer - vi sidder klar ved tasterne for at give jer svar på evt spørgsmål vedr et nyt speciale, snitfalder eller lign

    SvarSlet

Skriv gerne navn, speciale og evt afdeling/region